Energiatõhusus

Võttes arvesse maja püsituse ja 7-10 aasta küttekulusid, ei suuda miski meie termoploki energiatõhusust ületada.

Me teame, et energiatõhusa passiivmaja ehitamisel ei piisa hea soojustusega seintest ja avatäidetest. Seetõttu katavad meie elemendid kõik maja ehituseks vajaliku vundamendist lagedeni. Kuna kõik elemendid on 100% soojustusega kaetud ja on omavahel kindlalt ühendatud, puuduvad hoonel külmasillad. Nii on lihtne ehitada meie termoplokkidest energiatõhusaid ja passiivmaju.

passiivmaja-energia-termoplokk
(Soojuse eraldumine majast)

 

Külmasildade puudumine

Soojustuskihi paksus on küll väga oluline, kuid sellest ei pruugi olla kasu, kui hoonel on külmasillad.

Külmasillad võivad esineda kriitilistes sõlmedes või kohtades, kus külm tuul pääseb soojustuse taha. Harvad ei ole juhud, kus kergplokist seina ja soojustuse vahel on õhukanalid, mis on tingitud seina kõverusest või soojustusplaatide ebakorrektsest paigaldusest. Samuti esineb külmasildasid puitkarkassmajadel kohtades, kuhu soojustust panna ei saa.

tavamaja-energiatohus-termoplokk
termomaja-kulmasild-vahelagi

 

Külmasillad ja niiskus

Külmasillad põhjustavad liigniiskust ja hallitust

Külmasillad võivad tekitada suurest temperatuurivahest tulenevalt kondentsi, mis omakorda võib viia liigniiskuse ja isegi hallituse tekkeni. Meie energiasäästlikud plokid ja eridetailid tagavad ühtlase ja külmasildadeta soojustuse terve maja konstruktsiooni ulatuses.

kulmasillad-termomaja-termoplokk-passiivmaja3

Nagu piltidelt näha, pole meie thermomaja plokkidel ühtegi külmasilda märgata. Maja nurgad, vundamendid, sillused ja vahelaed on kõik ühtemoodi soojustatud pideva isolatsiooniga.

 

Kas thermomaja ongi passiivmaja?

Standardne, eneergiasäästlik või passiivmaja - valik on teie.

Meie thermoploki valikus on tootegrupp Standard tavalistele majadele, tootegrupp King energiasäästlikele majadele ja Super King passiivmajadele. Igas tootegrupis on olemas kõik elemendid vastava maja ehitamiseks.

Meie termoplokid annavad kokkuhoiu energiakuludelt 80-90%

passiivmaja-tabel-termoplokk