Mis on nullenergiamaja?

nullenergiamaja on hoone, mille energiatarvidus on vaid kümnendik tavalise uue maja energiavajadusest ning kus tänu madalatele küttekuludele (15 kWh/m²/aastas) on aktiivsest küttesüsteemist võimalik loobuda.

Nullenergiamajas kasutatakse maksmiaamselt vaba soojust (päikese, hoone, kodumasinate ja inimeste soojuse) ning ehituse olulisimaks eesmärgiks on säästa küttearvetelt. 

 

Milline termoplokk sobib nullenergiamajale?

 

Meie Super King Plokk

nullenergiamaja

Meie King Plokk

energiasäästlik

Aeroc EcoTerm Plus 500

energiasäästlik

Meie Standardplokk

tavaehitis

Soojusjuhtivus koefitsient U 0,1 W/m²K 0,15 W/m² 0,17 W/m² 0,28 W/m²K
Soojustakistus R 10 m²K/W 6,66 m²K/W - 3,57 m²K/W
Elemendi kogupaksus 45 cm 35 cm 50 cm 25 cm

 

Miks üldse nullenergiamaja?

1 Taskukohane ehitada ja kasutada

2 Tervislik elukeskkond

3 Standarsed juhendid hoone projekteerimiseks

4 Väga kiirelt arenev tugev trend

5 Säästab loodust

 

Olulised faktorid nullenergiamaja planeerimisel

1 Hoone on ideaalse asetusega päikese suhtes, st lõunaküljel asub enamik passiivset päikesekütte energiat vastu võtvatest akendest

2 Aknad on väga hea soojapidavusega (soojusjuhtivus Uaken ≤ 0,8 W/m²K, päikesefaktor g ≥ 50)

3 Lõunaküljel puuduvad päikest varjavad takistused (hooned, puud, maastikureljeef jms)

4 Hoone on kompaktne (vähemalt kahekorruseline) ning lihtsa arhitektuuriga (puuduvad uhkeldavad elemendid, erkerid, tornid jms)

5 Hoone seinad, põrand ja lagi on hea soojusisolatsiooniga ning külmasildadeta Uümbris ≤ 0,1 W/m²K

6 Garaaž on kütteta (auto varjualune) ja asub põhjaküljel

7 Kodutehnika ja valgustuslahendused on võimalikult madala energiatarbega

8 Ventilatsiooni soojustagastus on maksimaalne ≥ 85% ning sisenev õhk on eelsoojendatud (elektriline või pinnasesse ehitatud soojusvaheti)

9 Tarbevee soojendamise lahendus on efektiivne (päikesekollektor, soojuspump jms)

10 Hoone õhutihedus on n50Pa ≤ 0,6 korda/h

 

Sobilik Ventilatsioon

Suure soojustagastusega ventilatsioonisüsteem on nullenergiamaja üks tähtsamaid komponente.

Soojusvahetiga (soojustagastus 75-92%) ventilatsioonisüsteem võimaldab olulise osa väljajuhitavast õhusoojusest kasutada sissejuhitava värske õhu kütteks. Kuna väljuva soojusenergia kadu on viiduid miinimumini, ei vaja nullenergiamaja enam aktiivset küttesüsteemi. Vähest ventilatsiooni kaudu väljuvat soojusenergia kadu kompenseerib üldjuhul kodumasinate, inimeste, lemmikloomade, valgustuse jms poolt eralduv soojus. Tavalise ventilatsiooni korral juhitakse väga suur osa toasoojast aga otse õue ning seetõttu pole ilma pideva kütmiseta võimalik maja soojana hoida. Õigesti projekteeritud sundventilatsioon tagab kõikides hoone osades ühtlase õhuvahetuse ning CO sisalduse. Sundventilatsiooni peamine eesmärk on tagada suurepärane hoone siseõhu kvaliteet.